نوشته‌ها

فروش متریال سقف شیبدار

فروش متریال سقف شیبدار

جهت پوشش انواع سقف های شیبدار با توجه به در نظر گرفتن هزینه از سوی کارفرما از ورق های متفاوتی می توان استفاده کرد. معمول ترین ورق برای پوشش شیروانی ورق سینوسی یا همان کرکره می باشد که در عرض های 1 و 1.20 و طول دلخواه تولید و عرضه می گردد. و…