نوشته‌ها

نصب سقف شیبدار

نصب سقف شیبدار

یکی از کارهایی که باعث زیبا شدن ساختمان‌ها می شود، طراحی و اجرای سقف شیبدار روی ساختمان است. برای این کار، باید ابتدا آهن کشی سقف شیبدار انجام شود. آهن کشی سقف شیبدار از مهم ترین اقداماتی است که برای نصب سقف شیبدار انجام می‌شود. گروه زیبا گستر د…
فروش متریال سقف شیبدار

فروش متریال سقف شیبدار

جهت پوشش انواع سقف های شیبدار با توجه به در نظر گرفتن هزینه از سوی کارفرما از ورق های متفاوتی می توان استفاده کرد. معمول ترین ورق برای پوشش شیروانی ورق سینوسی یا همان کرکره می باشد که در عرض های 1 و 1.20 و طول دلخواه تولید و عرضه می گردد. و…